Univerza v Novem mestu
Fakulteta za ekonomijo in informatiko
Informatika v upravljanju in poslovanju